Upravljanje vremenom I deo - Ne umete da kažete NE

9. NE UMETE DA KAŽETE ˝NE˝

Neko je duhovito rekao da je najbolje sredstvo time managementa jedna kratka reč od dva slova: "NE"! Ljudi koji ne znaju da kažu NE, čine to iz želje da drugima udovolje, iz straha da ih ne uvrede, ili jednostavno zato što ne znaju kako da to kažu - ali rezultat je uvek isti: preopterećenost poslom, prekomerni rad i preveliki stres. Želja da se pomogne drugima je kolegijalna i humana, ali ako za posledicu ima zanemarivanje sopstvenih prioriteta, treba se ozbiljno zamisliti!

Kada iz određenih razloga želite da kažete NE, kažite to učtivo, ali odlučno.

Ako to kažete nesigurno i sa oklevanjem, navešćete drugu stranu da nastavi sa zahtevima ili molbama. Ipak, uvek pažljivo saslušajte zahtev, ako smatrate da treba - kažite, dajte razloge ako ih ima, i pokažite dobru volju - ponudite druga rešenja!

comments

Prijavite se na PRodajni bilten

captcha