Promene - Otpor promenama

OTPOR PROMENAMA

Po pravilu, veliki broj ljudi se opire promenama. Mark Twain je duhovito rekao: "Jedini, koji se zaista vesele promenama su bebe, kada im promenite pelene"! Ljudi, naviknuti na svoj svakodnevni i uobičajeni način života i rada, rutinu i "uhodane" aktivnosti i procedure, nisu spremni da se lako odreknu svojih navika, "sigurnog tla" - i u krajnjem slučaju svog komfora. Američki psiholog dr. Harry Levinson, izneo je zanimljivu teoriju vezanu za odnos pojedinca prema promenama. Prema ovoj teoriji, svaka promena u sebi sadrži gubitak onoga što je bilo do tada, a svaki gubitak psihološki "košta". Ako menadžer ne uspe da "nadoknadi" taj gubitak, ili ako pokuša da ga negira ili ignoriše, ljudi će se opirati promenama i novopostavljenim ciljevima. Zadatak menadžera je da ta "negativnu" energiju nastalu iz otpora prema promenama, svojim znanjima, veštinama i upotrebom poznatih metoda za prevazilaženje otpora promenama, pretvori u snagu koja će voditi rešenju organizacionih problema.

Praktični razlozi zbog kojih ljudi nisu skloni promenama mogu biti veoma različiti:

- ljudi ne veruju u razloge koji su navedeni kao motiv za promene

- stav da predložene promene ugrožavaju temeljna načela i vrednosti organizacije

- odsustvo poverenja u nosioce pramena

- u prošlosti promene nisu uspešno sprovedene

- promene mogu da znače nove radne obaveze

- možda će morati da rade sa novim ljudima, što za nekoga može da predstavlja problem

- moraće da se uče nove stvari (stoje teško za starije ljude?)

- ljudi su naviknuti na rutinu

- misle da će nešto izgubiti promenom

Imajući u vidu ove logične, "ljudske" - pa samim tim i legitimne razloge kao prepreku za promene, zadatak je menadžmenta da ih predvidi, elaborira i nađe adekvatne odgovore na ove prigovore. To je razlog zbog čega promenama treba pristupati planski i osmišljeno...

promene

comments

Prijavite se na PRodajni bilten

captcha