Obuke iz prodaje su mapa puta za buduće lidere

Liderstvo u
prodaji

IV glavna modula obuhvataju: komunikaciju, prodajne i pregovaračke veštine i liderstvo

online obuka iz prodaje
obuke iz prodaje sa iskusnim mentorima

Obuke iz prodaje uživo i online sa iskusnim mentorima


֎Prodaja.edu.rs centar za unapređenje prodaje

“Ljudi ne vole da im se prodaje, ali vole da kupuju.”
Vaša dužnost je da stvorite atmosferu u kojoj će ljudi želeti da kupuju.
Kada smo 2012. počeli sa online obukama, HR službe su bile skeptične. Sada su se promenile okolnosti.
Online obuke iz prodaje sada čine 80% naših aktivnosti.
U 2023. godini i dalje ćemo da unapređujemo našu e-learning platforme za online učenje sa značajnim učešćem AI (Artificial Intelligence) tehnologije.
Dobrodošli u novu poslovnu budućnost

Promenom ponašanja menjamo rezultat.

faksimil
Milorad M.Milivojević

Aktuelne online obuke iz prodaje

online obuka iz tehnika prodaje

Tehnike prodaje — 12.350,00 RSD

Tehnike prodaje su setove pravila i principa koji se koriste da bi se povećale šanse za uspešno zatvaranje prodaje. Obuka upućuje polaznike kada pojedine tehnike prodaje koristimo, a kada su neke tehnike kontraproduktivne.

online obuka pregovaranje u prodaji

Pregovarate ili činite ustupke? Harvardski pregovarački projekat— 12.350,00 RSD

Obuka se bavi mnogim aspekata pregovaranja, uključujući i različite pregovaračke sposobnosti koje se smatraju važnim za uspešno pregovaranje u različitim situacijama.

online obuka za menadžera prodaje

Menadžer prodaje — 12.350,00 RSD

Postoji mnogo razloga za kontinualno usavršavanje za menadžere prodaje. Ovo su neki od najznačajnijih: povećanje prodaje, unapređenje i razvoj liderstva, usklađivanje sa promenama, podizanje profesionalnog nivoa, poboljšanje komunikacijskih veština…

online obuka-spin, koncept složenih prodaja

SPIN® koncept složenih prodaja 16.400,00 RSD

SPIN® pristup prodaji se zasniva na ideji da prodavac treba da se fokusira na probleme i potrebe klijenta, umesto da se fokusira samo na svoje proizvode ili usluge.

Šta još možemo da vam ponudimo?

9up™-prodajni model

9up prodajni model
9up prodajni model

U današnjem dinamičnom okruženju, vaš prodajni proces i organizaciona struktura treba da se dopunjuju. Kada planirate prodaju, da li planirate i obuku i razvoj prodajnih veština vašeg tima , koliko je jak temelj vašeg prodajnog tima? Da li je vaš prodajni tim u vašoj organizaciji osnovni zvuk? Da li svaki prodavac zna tačno u pisanoj formi svoje dužnosti i odgovornosti? Kakav je sistem nagrađivanja i upravljanja učinkom, kako motivišete top prodavce, a kako početnike? Koliko je dobar komunikacioni plan?
9 up™ – prodajni model je mapa puta u prodaji za buduće lidere.

Svaki naš klijent je drugačiji, naša analiza zavisi od prirode svakog preduzeća ponaosob. Proces i metodologija, međutim, ostaju konstanta. Mi radimo sa vašim prodavcima i menadžerima prodaje. Mi uzimamo u obzir faktore koji definišu vaše poslovanje i prodajne situacije. Gledamo na vaše prodajno okruženje, korporativnu kulturu i prodajne ciljeve. Iz iskustva rada sa klijentima, iz raznih branši, naš prvobitni model 7 up™ unaperdili smo u 9 up™ dodajući dva modula. Dva dodatna modula su “razvoj liderstva” i “delegiranje”.

iskustvo-i-mentorstvo

20+

godina iskustva

5

mentora

8

Max učesnika

Rekli su o prodaji:

★★★★★
Prodaja nije samo proces zatvaranja prodaje, već je to proces istraživanja i razumevanja potreba kupaca i pružanja vrednosti.

Neil Rackham

★★★★★
Prodaja nije prodaja proizvoda ili usluga. To je prodaja sebe. Prodaja je uvek lični razgovor.

Harvey Mackay

★★★★★
Prodaja nije borba protiv kupca, već je to saradnja sa kupcem da bi se našao proizvod ili usluga koja će odgovarati njegovim potrebama.

Brian Tracy