SPIN ® Selling– Strategija velikih prodaja

Dobrodošli na našu online obuku SPIN® Selling – Strategija velikih prodaja! Ova obuka će vam pružiti sveobuhvatno iskustvo u korišćenju tehnika SPIN® Selling, jednog od najefikasnijih metoda prodaje danas. Za vreme ovih 4 časa, mi ćemo se fokusirati na sledeće teme:

1.Identifikacija situacije: U ovoj temi ćemo se fokusirati na to kako da se identifikuju potrebe kupca i situacija u kojoj se nalazi, kako bi se moglo prilagoditi prezentaciju i prilagoditi rešenje kupcu.

2.Razumevanje problema: Ova tema će se fokusirati na to kako da se razume problem kupca i kako da se pokažu implikacije problema, kako bi se ponudilo rešenje koje će ga rešiti.

3.Prezentacija rešenja: U ovoj temi ćemo se fokusirati na to kako da se prezentuje rešenje koje će zadovoljiti potrebe kupca, koristeći tehnike kao što su BATNA (najbolja alternativna opcija)

4.Zatvaranje prodaje: U ovoj temi ćemo se fokusirati na tehnike zatvaranja prodaje, uključujući kako da se odgovori na nedoumice kupca i kako da se postigne dogovor.

prodaja-edu-rs-mentor

Kod velikih i složenih prodaja tradicionalni pristup prodaji, koji se fokusira na prezentaciju proizvoda i argumentovanje, nije efikasan. Umesto toga, pristup koji se fokusira na razumevanje potrebe kupca i kako proizvod može da ih zadovolji, daleko je efikasniji.

Niel Rackham autor koncepta SPIN ® Selling.

Teme obuke:

Online obuka “SPIN ® Selling – Strategija velikih prodaja” ima 4 teme/modula

prodaja-edu-rs-spin-selling-obuka

1. Sutuaciona pitanja

Razumevanje situacije kupca i njegovih potreba. U ovom modulu, prodavci se obučavaju kako da identifikuju i razumeju situaciju kupca, njegove potrebe i ciljeve. Obuka će uključivati tehnike za postavljanje pitanja i razumevanje potreba kupca.

2. Problemska pitanja

Identifikacija problema koji se pojavljuju u situaciji kupca. U ovom modulu, prodavci se obučavaju kako da identifikuju probleme koji se pojavljuju u situaciji kupca i kako da ih definišu. Obuka će uključivati tehnike za pronalaženje problema i definisanje problema.

3. Implikacijska pitanja

Razmatranje posledica problema koji se pojavljuju. U ovom modulu, prodavci se obučavaju kako da razumeju posledice problema koji se pojavljuju i kako da ih komuniciraju sa kupcem. Obuka će uključivati tehnike za razmatranje posledica problema i komunikaciju sa kupcem.

4. NAGRADNA-(Need-payoff) pitanja

Predstavljanje proizvoda kao rešenja za potrebe kupca i kako će imati koristiti od proizvoda. U ovom modulu, prodavci se obučavaju kako da predstave svoj proizvod kao rešenje za potrebe kupca i kako da pokažu koristi od proizvoda. Obuka će uključivati tehnike za predstavljanje proizvoda i dokazivanje koristi od proizvoda.

Još informacija

info-plus


METOD RADA I PREDAVAČI:
Metod rada zasnovan je na online predavanju i
komunikaciji između polaznika i predavača u vidu:
predavanja, praćenja prezentacije i postavljanja pitanja.

PREDAVAČI: ProFectum
Koordinator: Konsultant i vodeći predavač Dipl. Ing. Milorad Milivojević, 35 godina radnog iskustva od toga više od 20 godina kao konsultant predavač.

ZAŠTO DA SE PRIJAVIM?
Obuka će polaznicima pružiti neophodna znanja za samostalnu prodaju velikih, složenih prodaja.
Naučićete kako da praktično primenite tehniku SPIN prodaje i uz malo samostalne vežbe, brzu primenu u praksi.

ŠTA DOBIJAM?
Dobijate potrebno znanje i smernice za samostalni rad.
E-Sertifikat o završenoj obuci.
Potpuni komfor u praćenju obuke
Pristup zatvorenoj E-Class grupi za dalji razvoj karijere

KOTIZACIJA, PRIJAVE, TERMIN:
Kotizacija za jednog polaznika obuke SPIN® Selling – Strategija velikih prodaja: 16.400,00 RSD
Kotizacija za dva polaznika iz iste organizacije: 30.800,00 RSD
Mesto na obuci će biti rezervisano tek po uplati kotizacije.
Broj polaznika: max 8
Rezervaciju mesta možete izvršiti:
Putem telefona: (+381) 065/99 77 585; 065/65 65 855
e-mail na: centar@profectum.rs

ili odmah online prijavom putem linka na dnu ove stranice.

Mesto odžavanja: online
Trajanje obuke: 4 sata
<Termin održavanja:

Obezbedi svoje učešće na obuci

Imajte u vidu da je maksimalan broj učesnika osam(8).