Liderstvo u prodaji

Dobrodošli na našu stranicu za online školu “Liderstvo u prodaji”!

Šta menadžere čini liderima?
Postoji nekoliko kvaliteta koje čine menadžere liderima:

Vizija: Lideri imaju jasnu viziju i ciljeve za budućnost i uspešno motivišu svoje timove da ih ostvare.

Kreativnost: Lideri su sposobni da razviju nova rešenja za probleme i da pronađu nova tržišta i prilike.

Poverenje: Lideri stvaraju poverenje kod svojih saradnika i timova tako što su dostupni, transparentni i odgovorni.

Komunikacija: Lideri su sposobni da efektivno komuniciraju svoje ideje i ciljeve sa svojim timovima i sa drugim funkcijama u kompaniji.

Liderstvo po primeru: Lideri pokazuju put svojim postupcima, koji su pozitivni primeri za druge.

Empatija: Lideri su sposobni da razumeju i poštuju potrebe svih članova tima i da ih motivišu na najbolji način.

Fleksibilnost: Lideri su sposobni da se prilagode promenama i da pronađu nova rešenja kada se suoče sa izazovima.

Donošenje odluka: Lideri su sposobni da donesu teške odluke i da preuzmu odgovornost za iste.

Razvoj ljudskih resursa: Lideri su sposobni da razvijaju i unapređuju svoje saradnike i timove, kako bi postali bolji i produktivniji.

Odabirom tema za ovu online obuku, ukazaćemo polaznicima na koje veštine teba da obrate pažnju u svom radu, bez kojih uspešan menadžer teško može da pretenduje na liderske pozicije.
Škola Liderstvo u prodaji, je naša tradicionalna aktivnost i sprovodimo je od 2015. kada smo stekli pravo da kao organitacija ProFectum dobijemo pravo na EDU.rs domen kod nacionalnog registranta domena RNIDS. Do ove godine nosila je naziv “Online akademija za menadžere”, ali smo se od ove godine odlučili da se “skronije” zove Škola “Liderstvo u prodaji“. Na postojeće teme (stari program možete da pogledate na ovom linku) dodali smo nove teme, radni dan skratili sa 5 na 3 sata, ali je fond časova ostao isti, ukupno 45 sati online predavanja. To je 9 radnih dana pretvorili u 15, po novom programu.

Pokrenite svoj tim na novi nivo uspeha sa našom online Školom Liderstva u prodaji.

prodaja-edu-rs-mentor

Lider je osoba koja vodi i motiviše druge ljude. Lider je odgovoran za rukovodjenje i upravljanje timom, za definisanje ciljeva i strategija, i za komunikaciju sa drugim delovima organizacije. Lider je odgovoran za razvoj i unapređenje svojih saradnika i timova, kako bi postali bolji i produktivniji.

AI

Teme obuke:

Online škola “Liderstvo u prodaji” ima 4 teme/modula

prdaja-edu-rs-skola-liderstvo-u-prodaji

1. Komunikacione veštine

Modul “Komunikacione veštine” će se fokusirati na to kako da se razviju efikasne komunikacione veštine koje su neophodne za uspešno vodjenje prodaje. Polaznici će naučiti kako da komuniciraju sa klijentima i kako da ih uspešno prezentuju sa svojim proizvodima ili uslugama.

2. Tehnike prodaje

Modul “Tehnike prodaje” će se fokusirati na različite tehnike prodaje koje su ključne za uspešno prodavanje proizvoda ili usluga. Polaznici će naučiti kako da koriste tehnike poput prodaje prema potrebama, prodaje prema željama i prodaje prema koristima.

3. Pregovaračke veštine

Modul “Pregovaračke veštine” će se fokusirati na to kako da se razviju veštine pregovaranja koje su neophodne za uspešno vodjenje prodaje. Polaznici će naučiti kako da pregovaraju sa klijentima, kako da izbegnu često viđene zamke i kako da postignu željeni rezultat.

4. Liderstvo

Modul “Liderstvo” će se fokusirati na to kako da se razviju liderske veštine koje su neophodne za uspešno vodjenje prodaje. Polaznici će naučiti kako da vode svoj tim, kako da motivišu druge i kako da izgradnju kulturu uspeha u svom timu.

5. +Bonus AI

AI (Artificial intelligence)Veštačka inteligencija u funkciji prodaje INFO

Još informacija

info-plus


METOD RADA I PREDAVAČI:
Metod rada zasnovan je na online predavanju i
komunikaciji između polaznika i predavača u vidu:
predavanja, praćenja prezentacije i postavljanja pitanja.
Radionice i testovi su osmišljeni za praktičnu primenu teoretskog znanja.

PREDAVAČI: ProFectum
Koordinator: Konsultant i vodeći predavač Dipl. Ing. Milorad Milivojević, 35 godina radnog iskustva od toga više od 20 godina kao konsultant predavač.

ZAŠTO DA SE PRIJAVIM?
Polaznici će nakon što završe obuku imati , poboljšane komunikacijske veštine, bolje pregovaračke veštine, i poboljšanje liderske sposobnosti.

ŠTA DOBIJAM?
Dobijate potrebno znanje i smernice za samostalni rad.
Informacije o AI (Artificial intelligence)Veštačka inteligencija u funkciji prodaje. AI se koristi za automatizaciju rutinskih zadataka, analizu podataka i predviđanje potreba kupaca. To može pomoći menadžerima prodaje da se fokusiraju na kreativnije i efektivnije načine da se prodaju proizvodi i usluge.
E-Sertifikat o završenoj obuci.
Potpuni komfor u praćenju obuke
Pristup zatvorenoj E-Class grupi za dalji razvoj karijere

KOTIZACIJA, PRIJAVE, TERMIN:
Kotizacija za jednog polaznika obuke: 58.500,00 RSD
Kotizacija za dva polaznika iz iste organizacije: 107.000,00 RSD
Mesto na obuci će biti rezervisano tek po uplati kotizacije.
Broj polaznika: max 8
Rezervaciju mesta možete izvršiti:
Putem telefona: (+381) 065/99 77 585; 065/65 65 855
e-mail na: centar@profectum.rs

ili odmah online prijavom putem linka na dnu ove stranice.

Mesto odžavanja: online
Trajanje obuke: 45 sata (15 dana x 3 sata)
Vreme početka škole: U dogovoru sa mentorom

Obezbedi svoje učešće na obuci

Imajte u vidu da je maksimalan broj učesnika osam(8).